หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ จำนวน 2รายการ ปีงบประมาณ 2561 ฝจพ.ส.02/28/60

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ จำนวน 2รายการ ปีงบประมาณ 2561 ฝจพ.ส.02/28/60

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..