หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง TOR ครั้งที่ 2) หลังรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,803 เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414...

(ร่าง TOR ครั้งที่ 2) หลังรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,803 เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414 เครื่อง (ฝจพ.e.02/25/60)

หมวดหมู่ :

(ยืนยัน TOR)
ราคากลาง (Cost) e.02-25-60
ร่างประกาศเชิญชวน (Draft) e.02-25-60
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,803 เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/25/60) ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึง 13 มิถุนายน 2560 (ยืนยัน TOR)

..เพิ่มเติม..