หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ผู้แทนสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ได้ส่งมอบยางยืดจากโครงการถักทอสายใย จำนวน 60 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว จ.เพชรบูรณ์

ผู้แทนสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ได้ส่งมอบยางยืดจากโครงการถักทอสายใย จำนวน 60 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว จ.เพชรบูรณ์

ผู้แทนสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ได้ส่งมอบยางยืดจากโครงการถักทอสายใย จำนวน 60 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว จ.เพชรบูรณ์
ชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดจากโครงการฯ เป็นอุปกรณ์ประกอบการออกกำลัง โดยทางชมรมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังเป็นประจำทุกสัปดาห์

ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรม/ออกกำลังกายทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง
พนักงานยาสูบหัวใจ CG
ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

..เพิ่มเติม..