หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ดอกไม้จันทน์แทนใจชาวยาสูบ น้อมถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

ดอกไม้จันทน์แทนใจชาวยาสูบ น้อมถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

ดอกไม้จันทน์แทนใจชาวยาสูบ น้อมถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงงานยาสูบจัดกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.9″ โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องกรองทิพย์ สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ
กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.9”

ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้จิตอาสาซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานยาสูบทุกหน่วยงาน และประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงงานยาสูบ ได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 2 แบบ คือดอกลีลาวดี และดอกชบาทิพย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย มาทำหน้าที่ฝึกสอนในทุกขั้นตอน
จิตอาสาทุกคนมีความตั้งใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยความประณีตบรรจงและสวยงาม ดอกไม้จันทน์ทุกดอกแทนความหมายถึงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหลังจากนี้ผู้แทนพนักงานยาสูบทุกคนจะนำวัสดุอุปกรณ์กลับไปสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับเพื่อนพนักงานในหน่วยงานของตน และร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ป็นเวลาหนึ่งเดือน จากนั้นกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กรจะรวบรวมดอกไม้จันทน์ฝีมือของพนักงานยาสูบและบุคคลภายนอกทั้งหมด เพื่อนำไปส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป

..เพิ่มเติม..