หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อแผ่นยาสูบ จำนวน 672,000 กิโลกรัม (3,360 หีบ น้ำหนักหีบละ 200 กิโลกรัม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/17/60)

ประกวดราคาซื้อแผ่นยาสูบ จำนวน 672,000 กิโลกรัม (3,360 หีบ น้ำหนักหีบละ 200 กิโลกรัม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/17/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..