สนง.ยาสูบแพร่ส่งมอบยางยืด

สนง.ยาสูบแพร่ส่งมอบยางยืด
นายณัฐพงษ์ สำราญใจ ผู้จัดการสำนักงานยาสูบแพร่ ผู้แทน CG Agent และพนักงานยาสูบ ส่งมอบยางยืดจากโครงการถักทอสายใย จำนวน 40 ชิ้น ให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนร่องซ้อ จ.แพร่ เพื่อให้แก่ประชาชนผู้สนใจออกกำลังกาย/ฟื้นฟูสุขภาพ
ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง

พนักงานยาสูบหัวใจ CG
ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

..เพิ่มเติม..