หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการ"สภากาแฟ "ที่ทางจังหวัดหนองคาย

โครงการ"สภากาแฟ "ที่ทางจังหวัดหนองคาย

หมวดหมู่ :

นายดำรงค์  ชัยอริยะกุล ผู้จัดการสำนักงานยาสูบหนองคายและคณะ ร่วมโครงการ”สภากาแฟ “ที่ทางจังหวัดหนองคายจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอและภาคเอกชน ในจังหวัดได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลนาคารา

..เพิ่มเติม..