หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/35/60) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 จำนวน 2 กลุ่มงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฝจพ.e.02/35/60) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 จำนวน 2 กลุ่มงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ประกาศเชิญชวน 02 35 60 No.1
ประกาศเชิญชวน 02 35 60 No.2
ประกาศเชิญชวน 02 35 60 No.3
ราคากลาง

..เพิ่มเติม..