หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า เพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบลมอัด ของเครื่องจักรผลิตบุหรี่ GD121 หมายเลข 22 ซึ่งติดตั้งใช้งานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า เพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบลมอัด ของเครื่องจักรผลิตบุหรี่ GD121 หมายเลข 22 ซึ่งติดตั้งใช้งานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..