หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR งานจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธาโดยบฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของกองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

ร่าง TOR งานจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธาโดยบฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของกองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

หมวดหมู่ :

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 24-29 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลดเอกสารร่าง TOR

..เพิ่มเติม..