หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างพิมพ์ซองบุหรี่ตรา SMS สีแดง และสีเขียว แบบมีฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือน ชนิดม้วนและชนิดแผ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/29/60 ลว.19 พ.ค. 60)

ประกวดราคาจ้างพิมพ์ซองบุหรี่ตรา SMS สีแดง และสีเขียว แบบมีฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือน ชนิดม้วนและชนิดแผ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/29/60 ลว.19 พ.ค. 60)

หมวดหมู่ :

ประกาศเชิญชวน K.e.02-29-60
ราคากลาง  Cost SMS e.02-29-60

..เพิ่มเติม..