หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.ส.02/39/60 ลว.18 พ.ค.60)สอบราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลสำหรับบรรจุบุหรี่พิมพ์ตรา LINE 7.1 (ซองสีเขียว) จำนวน 80,000 กล่อง

(ฝจพ.ส.02/39/60 ลว.18 พ.ค.60)สอบราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลสำหรับบรรจุบุหรี่พิมพ์ตรา LINE 7.1 (ซองสีเขียว) จำนวน 80,000 กล่อง

หมวดหมู่ :

ราคากลาง Cost s.02-39-60
ประกาศเชิญชวน Box.s. 02-39-60

..เพิ่มเติม..