หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. X 2,000 ม. พิมพ์ตรา กรองทิพย์ ชนิดเจาะรู จำนวน...

ประกวดราคาจ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. X 2,000 ม. พิมพ์ตรา กรองทิพย์ ชนิดเจาะรู จำนวน 37,485 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/09/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..