หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีขาว พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. X 2,000 ม. พิมพ์ตรา Wonder American ชนิดเจาะรู...

ประกวดราคาจ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีขาว พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. X 2,000 ม. พิมพ์ตรา Wonder American ชนิดเจาะรู จำนวน 20,196 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/06/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..