หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)พิธีลงนามสัญญา งานจัดซื้อและจ้างเหมา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบ ส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นผงยาเส้น

พิธีลงนามสัญญา งานจัดซื้อและจ้างเหมา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบ ส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นผงยาเส้น

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ผู้บริหารโรงงานยาสูบ และ ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมในพิธีลงนามสัญญา งานจัดซื้อและจ้างเหมา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบ ส่งยาเส้น ระบบดูดฝุ่นผงยาเส้น  ท่อส่งก้นกรอง  ระหว่างโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และบริษัท Riedel Filter Technik GmbH  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 256

0 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสู

..เพิ่มเติม..