หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. x 24.4...

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. x 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 1,545,280,000 ชิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/15/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..