"TTM รักษ์ดิน"

หมวดหมู่ :

ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม2560 ผจก.สำนักงานยาสูบเชียงราย นายปณต ยศปัญญา ได้มอบหมายให้นายมานพ หุตะโชค หัวหน้าสถานีใบยาเวียงพาน นำเมล็ดพันธ์ปอเทือง แจกให้แก่ชาวไร่ จากสถานีใบยาเวียงพาน จำนวน 56 ราย และสถานีใบยาป่าสักขวาง จำนวน 11 ราย รวม 67 ราย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการทำดีเพื่อพ่อโครงการ “TTM รักษ์ดิน”

..เพิ่มเติม..