หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่างประกาศฉบับปรับปรุง ฝจพ.e.02/26/60 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook จำนวน 230 เครื่อง

ร่างประกาศฉบับปรับปรุง ฝจพ.e.02/26/60 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook จำนวน 230 เครื่อง

หมวดหมู่ :

ลงร่างวิจารณ์ครั้งที่ 2  ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2560 ลงร่างวิจารณ์ 3 วัน ถึงวันที่ 19 พ.ค.2560
ราคากลางNotebook
 
ร่างประกาศ

..เพิ่มเติม..