หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างสารคดีโทรทัศน์ ชุด "มิติใหม่การจัดซื้อจัดจ้าง" ตอนที่ 1-5

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "มิติใหม่การจัดซื้อจัดจ้าง" ตอนที่ 1-5

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..