หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโอกาสวันสถาปนารยส. 78 ปี

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโอกาสวันสถาปนารยส. 78 ปี

หมวดหมู่ :

     โรงพยาบาลโรงงานยาสูบจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนในชุมชนล็อค 4-5-6 เขตคลองเตยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบครบรอบ 78 ปี  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย พร้อมกันนี้ยังได้นำขนมและนมกล่องมาแจกให้กับเด็กๆ ในชุมชนอีกด้วย

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..