หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง)จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน และอื่น ๆ (เลขที่ ฝจพ.e.02/22/60)

(ร่าง)จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน และอื่น ๆ (เลขที่ ฝจพ.e.02/22/60)

หมวดหมู่ :

ราคากลาง Cost -e.02-22-60 
ร่างประกาศ draft-e.02-22-60

..เพิ่มเติม..