หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 4,485...

ประกวดราคาซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 4,485 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/05/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..