หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ ก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 108 มม. x 21.95 มม. (PD...

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ ก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 108 มม. x 21.95 มม. (PD 200+/- 20 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 225,504,000 ชิ้น [ฝจพ.e.03/07/60]

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..