หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)โรงงานยาสูบจัดประชุมเสวนาเพื่อให้ความรู้คณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบจัดประชุมเสวนาเพื่อให้ความรู้คณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบจัดประชุมเสวนาเพื่อให้ความรู้คณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  และทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาบรรยายเพื่อให้ความรู้กับคณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

..เพิ่มเติม..