หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อแผงพลาสติก (Plastic Pallet) รวมจำนวน 6,480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อแผงพลาสติก (Plastic Pallet) รวมจำนวน 6,480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ปe.05/2560
ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2 ชั้น 2)  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.00-15.00น.
เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โทรศัพท์ 0-2229-1511 (คุณกรองพร) หรือ โทรสาร 0-2229-1508ประกาศฝวศ.ปe.05/2560

..เพิ่มเติม..