หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง ฝจพ.e.03/05/60) ประกวดราคาซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม....

(ร่าง ฝจพ.e.03/05/60) ประกวดราคาซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 4,485 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ราคากลาง ==> Download
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ ==> Download

..เพิ่มเติม..