หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกวดราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ขนาด 48 มม. x 6,000 ม. สำหรับผลิตบุหรี่ 7.1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ขนาด 48 มม. x 6,000 ม. สำหรับผลิตบุหรี่ 7.1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ฝจพ.e.03/11/60]

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..