หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยกรมบัญชีกลาง มีแผนเพิ่มเติมสินค้าในระบบ e-market อีก 19 ชนิด

กรมบัญชีกลาง มีแผนเพิ่มเติมสินค้าในระบบ e-market อีก 19 ชนิด

17635476_1850377281896627_7503868845457863463_o17620433_1850377271896628_7506580542287978844_o17635533_1850377278563294_3241221103967631519_o
ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..