หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่างTOR งานซื้อแผงพลาสติก จำนวน 6480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างTOR งานซื้อแผงพลาสติก จำนวน 6480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่างTor
ประกวดราคางานซื้อแผงพลาสติก (Plastic Pallet) จำนวน 6,480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..