หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30...

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. x 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 4,968 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..