หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รยส.บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ

รยส.บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ

หมวดหมู่ :

      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบมอบเงินสมทบทุนให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการพิเศษ “วันสายใจไทย – สืบสิ่งพ่อสร้าง สานต่อพ่อสอน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 22.15 น.-23.30 น.

S (10)re

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..