หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาเตอร์กิชพิมพ์ตราสัญลักษณ์โรงงานยาสูบ จำนวน 71,500 กล่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาเตอร์กิชพิมพ์ตราสัญลักษณ์โรงงานยาสูบ จำนวน 71,500 กล่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..