หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)จิตอาสาสำนักงบประมาณ รยส. ระดมกำลังถักยางยืด ส่งมอบให้ชมรมออกกำลังกาย รพ.เลิดสิน

จิตอาสาสำนักงบประมาณ รยส. ระดมกำลังถักยางยืด ส่งมอบให้ชมรมออกกำลังกาย รพ.เลิดสิน

จิตอาสาสำนักงบประมาณ รยส. ระดมกำลังถักยางยืด ส่งมอบให้ชมรมออกกำลังกาย รพ.เลิดสิน

จากการดำเนินงานโครงการ “ถักทอสายใย (CG Good Care)” ในปีที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ 2560) ถักยางยืดเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ฟื้นฟูสุขภาพ และส่งมอบให้แก่ เด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร ชี ที่ต้องการออกกำลังกาย/ฟื้นฟูสุขภาพ และได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการฯ ผ่านสื่อต่างๆ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทางชมรมออกกำลังกาย โรงพยาบาลเลิดสินจึงได้ติดต่อขอรับยางยืด ให้แก่สมาชิก ซึ่งจะได้มีการจัดกิจกรรมรวมสมาชิก ประจำปีในวันที่ 9 มีนาคม 2560

สมาชิกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวนประมาณ 60 คน อายุระหว่าง 30-50 ปีขึ้นไป จึงได้ประเมินจากความแข็งแรงของร่างกายแล้ว ได้จัดหนังยาง 3 ขนาด ขนาดละ 20 ชุด ดังนี้
• 4×35 (หนังยาง 4 ห่วง, 35 กอง/เส้น)
• 4×40 (หนังยาง 4 ห่วง, 40 กอง/เส้น)
• 4×35 (หนังยาง 5 ห่วง, 40 กอง/เส้น)

ทางชมรมฯ ได้ติดต่อมา ทางโครงการฯ จึงได้ประสานงานกับนางเพ็ญศรี ผ่องใส หัวหน้าสำนักงบประมาณ และทีมจิตอาสาของสำนักงบประมาณ โรงงานยาสูบ เพื่อระดมกำลังถักยางยืด ให้แล้วเสร็จทันตามวันจัดกิจกรรมดังกล่าว

ทางโครงการฯ ขอชื่นชมในจิตอาสาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของโครงการฯ และขออวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง

“พนักงานยาสูบ หัวใจ CG ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม”

TTM17640

..เพิ่มเติม..