หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/12/60) ประกวดราคาจ้างทำผ้ากระสอบพิมพ์ตราสัญลักษณ์โรงงานยาสูบ สำหรับใช้บรรจุใบยามัดกำ จำนวน 91,200 ผืน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฝจพ.e.02/12/60) ประกวดราคาจ้างทำผ้ากระสอบพิมพ์ตราสัญลักษณ์โรงงานยาสูบ สำหรับใช้บรรจุใบยามัดกำ จำนวน 91,200 ผืน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..