หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)โรงงานยาสูบ เข้ารับมอบโล่ที่ระลึกจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โรงงานยาสูบ เข้ารับมอบโล่ที่ระลึกจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ เข้ารับมอบโล่ที่ระลึกจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก

..เพิ่มเติม..