หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการ “ถักทอสายใย (CG Good Care)” ในปีที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ 2560)

โครงการ “ถักทอสายใย (CG Good Care)” ในปีที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ 2560)

หมวดหมู่ :

 

โครงการ “ถักทอสายใย (CG Good Care)” ในปีที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ 2560)

การออกกำลังกายด้วยยางยืด สอดคล้องกับหลักการของเฟล็กเซอร์ไซส์ คือ การให้ร่างกายได้ยืดเหยียด เพราะคนส่วนใหญ่มักจะทำงานด้วยท่าทางซ้ำๆ เดิมๆ แต่ไม่ค่อยบริหารกล้ามเนื้อ หนังยางทำหน้าที่เป็นแรงต้านที่ทำให้ต้องออกแรงเอาชนะ กล้ามเนื้อจึงจะแข็งแรง คุณสมบัติของหนังยางคือ ยืดหยุ่นคล้ายคลึงกับการทำงานของกล้ามเนื้อ จึงลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บได้ดี อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการพัฒนาและบำบัดรักษาระบบการทำงานของประสาทกล้ามเนื้อได้ เนื่องจากเป็นกระตุ้นประสาทรับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อ ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อแรงดึงของยางที่กำลังถูกยืด เพราะโดยปกติยางยืดมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออกทุกครั้ง ทำให้ช่วยรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อที่มีผลต่อรูปร่างโครงสร้างร่างกายและความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว รวมทั้งการทรงตัวและช่วยป้องกันบำบัดรักษาอาการปวดเข่า ปวดหลัง กระดูกบาง กระดูกพรุน ข้อติด ข้อเสื่อม และช่วยแก้ไขปัญหาบุคลิกภาพ รูปร่างทรวดทรงให้กระชับได้สัดส่วนอย่างสมวัย
การดำเนินงานโครงการ “ถักทอสายใย (CG Good Care)” ในปีที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ 2560) จึงได้เลือกที่จะจัดกิจกรรมถักยางยืด (หนังสะติ๊กรัดของ) เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ฟื้นฟูสุขภาพ และส่งมอบให้แก่ เด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร ชี ที่ต้องการออกกำลังกาย/ฟื้นฟูสุขภาพ
ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2560 ทางโครงการฯ ได้จัดส่งอุปกรณ์การถักยางยืดให้พนักงานยาสูบทั้งส่วนกลางและสำนักงานยาสูบในภูมิภาค ผ่านการประสานงานของ CG Agents และ TTM Power ของหน่วยงาน ซึ่งโครงการฯ จะเปิดกว้างให้ทั้งพนักงานยาสูบและบุคคลภายนอกที่มีจิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นางเพ็ญศรี ผ่องใส หัวหน้าสำนักงบประมาณ พร้อมพนักงานสำนักงบประมาณที่มีจิตอาสา ได้เข้าร่วมโครงการถักทอสายใย ใช้เวลาพัก-ว่างจากภารกิจการงาน ร่วมกิจกรรมถักยางยืด เพื่อผู้ที่สนใจออกกำลังกาย/ฟื้นฟูสุขภาพ
ทางโครงการฯ ขอชื่นชมในจิตอาสาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของโครงการฯ และขออวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง
“พนักงานยาสูบ หัวใจ CG ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม”
 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..