หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศ ขายทอดตลาดซองบุหรี่ จำนวนประมาณ 9,000 กิโลกรัม

ประกาศ ขายทอดตลาดซองบุหรี่ จำนวนประมาณ 9,000 กิโลกรัม

หมวดหมู่ :

ประกาศ

     ด้วยโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดซองบุหรี่ จำนวน ประมาณ 9,000 กิโลกรัม โดยมีกำหนดการดังนี้

             วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

                  – เวลา 8.30 – 10.15 น. ยื่นซองคุณสมบัติ

                  – เวลา 9.30 – 10.00 น. พาดูสิ่งของที่จะทำการขายทอดตลาด

                  – เวลา 10.20 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก

                  – เวลา 10.30 น. เข้าร่วมเสนอราคาขายทอดตลาด

      ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดดูตัวอย่างสิ่งของและขอแบบฟอร์มใบประกาดราคา ได้ที่ กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง โรงงานยาสูบ คลองเตย ในวันเวลาเปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดรายละเอียด

..เพิ่มเติม..