หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการความปลอดภัย 3, 4, 5 และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3, 4

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการความปลอดภัย 3, 4, 5 และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3, 4

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..