หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ฝจพ.e.02/09/60 ลว.17...

ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ฝจพ.e.02/09/60 ลว.17 ก.พ. 60

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..