หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแแหน่ง ตำแหน่งพนักงานเกษตร 3 และนักวิชาการเกษตร 3

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแแหน่ง ตำแหน่งพนักงานเกษตร 3 และนักวิชาการเกษตร 3

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..