หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้บริหารโรงงานยาสูบลงพื้นที่สำรวจเส้นทางลักลอบขนบุหรี่หนีภาษีชายแดนภาคใต้

ผู้บริหารโรงงานยาสูบลงพื้นที่สำรวจเส้นทางลักลอบขนบุหรี่หนีภาษีชายแดนภาคใต้

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2560 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยนายวิญญู  เกียรติวัฒน์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด และนายอรรถ อรรถยุติ หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางลักลอบขนบุหรี่หนีภาษีทางชายฝั่งทะเลด้านจังหวัดสตูล ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าชายเลน มีคูคลองเชื่อมต่อกันหลายจุด จึงเป็นอุปสรรคในการติดตามและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะเดียวกันผู้ลักลอบขนของหนีภาษีก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเส้นทางบริเวณนั้นเป็นอย่างดี จึงรอดพ้นจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่

การสำรวจเส้นทางในครั้งนี้ โรงงานยาสูบได้รับความอนุเคราะห์จากพันตำรวจโท สันติพงษ์  พันสวัสดิ์ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 3 และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ตำรวจน้ำสตูล)  โดยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบยังได้เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากรวังประจัน จ.สตูล และด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา อีกด้วย

..เพิ่มเติม..