หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบ

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบ

หมวดหมู่ :

ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบ  ก่อนแต่งตั้งเป็นร้านขายส่งยาสูบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทดแทนร้านขายส่งยาสูบเดิมที่ยกเลิกในพื้นที่  อำเภอบางสะพาน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
เอกสารรายละเอียด (PDF)
แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นร้านค้าทดลองยาสูบ (PDF)

..เพิ่มเติม..