หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน เขตคลองเตย

โรงงานยาสูบ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน เขตคลองเตย

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นายอุเชนทร์ วงษ์ตา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร และนางมลวิภา ดุลยาภินันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน เขตคลองเตย

..เพิ่มเติม..