หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยทำไม?...ต้องบันทึกสินค้าในระบบ e-catalog

ทำไม?…ต้องบันทึกสินค้าในระบบ e-catalog

ทำไม?…ต้องบันทึกสินค้าในระบบ e-catalog ==> คลิกที่นี่
ที่มา : www.gprocurement.go.th

..เพิ่มเติม..