หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ อบรมหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ อบรมหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

หมวดหมู่ :

สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล โดยนิมนต์พระแกล้วกล้า พันภู ในที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์


..เพิ่มเติม..