หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้อำนวยการยาสูบ เข้ารับพรปีใหม่ 2560 จาก พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการยาสูบ เข้ารับพรปีใหม่ 2560 จาก พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานยาสูบ เข้ารับพรปีใหม่ 2560 จาก พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560


 

..เพิ่มเติม..