หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อแผงพลาสติก (Plastic Pallet) รวมจำนวน 6,480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อแผงพลาสติก (Plastic Pallet) รวมจำนวน 6,480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ปe.04/2560 ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1511 (คุณกรองพร) หรือ โทรสาร 0-2229-1508 แผงพลาสติก

..เพิ่มเติม..