หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวน 3 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวน 3 รายการ

หมวดหมู่ :

ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 3 รายการ ในราคาเหมารวมตามสภาพทรัพย์สินที่เป็นอยู่โดยให้ผู้ซื้อทำการขนย้ายหรือรื้อถอนเอง  ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560  เวลา  10.30 น.  ณ กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง โรงงานยาสูบ
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

..เพิ่มเติม..