หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบออกบูธจำหน่ายสินค้า เส้นใยเฮมพ์ ในงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษม (ประจำเดือนธันวาคม)

โรงงานยาสูบออกบูธจำหน่ายสินค้า เส้นใยเฮมพ์ ในงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษม (ประจำเดือนธันวาคม)

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ ได้วร่วมจัดบูธออกร้านจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอแปรรูปจากเส้นใยเฮมพ์ (กัญชง) ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในการจัดงานสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ “คลังของดี 4 ภาค” จำนวน 2 บูธร้านค้า ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล

..เพิ่มเติม..