หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผูู้อำนวยการยาสูบ สวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

ผูู้อำนวยการยาสูบ สวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เข้ารับพรปีใหม่ 2560 จาก นายปรีชา  มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

..เพิ่มเติม..